Politik
Stemmeprocedure

Alle stemmeberettigede kan afgive deres stemme til alle forslag.
Vælgerne har en valgkonto, ligesom man har en bankkonto.
De kan logge på valgkontoen med nem-ID. De kan stemme pr. telefon, computer, internet eller hvad teknologien ellers gør muligt. De kan også møde op på valgsteder f.eks. på rådhuset og afgive deres stemme.
Vælgerne vil selvfølgelig ikke kunne lave andet end at stemme, hvis de skal sætte sig ind i alle forslag. Derfor kan de give andre fuldmagt til at stemme for sig. Det kan være et parti, en politiker eller en anden stemmeberettiget person. Hvis en vælger ikke er enig i den betroedes valg, kan han altid gå ind og overtrumfe stemmen og vælge efter sin egen overbevisning. En vælger kan også til enhver tid ændre, hvem han vil have til at stemme for sig.


Økonomi

Økonomien bygger på, at samfundet ikke må leve på bekostning af de efterfølgende generationer.

Der må ikke være underskud i den offentlige økonomi, fordi det er de efterfølgende generationer, som skal betale dette.
Skatteprocenten bliver sat løbende, sådan at der aldrig er underskud i den offentlige økonomi.
Når et forslag sættes til valg, skal de økonomiske konsekvenser estimeres. Når vælgerne stemmer om et forslag, skal en estimeret skatteprocent vises, både for hvis forslaget bliver vedtaget og for hvis det bliver forkastet.

Ejendoms- og aktieskat.
At eje ejendom og aktier sætter ikke de efterfølgende generationer ringere. Derfor er det skattefrit at eje ejendom og aktier.
Når ejendomme og aktier stiger i værdi, er det derimod de efterfølgende generationer, som kommer til at betale. Derfor betales skat af ejendoms- og aktiestigninger. Skatten skal betales i det øjeblik ejendommen eller aktien bliver solgt. Skatteprocenten for ejendoms- og aktiesalg må sættes politisk.
Skatten skal ikke indgå i den offentlige økonomi, men opsamles i en fond, som kan udlåne penge billigt til nye ejendomskøbere.
Hvis man taber på salg af ejendom, kan man få en godtgørelse efter samme princip.


Arbejde

Alle har ret og pligt til et arbejde.
Hvis der ikke er arbejde andre steder, ansættes den ledige i et ledighedsjob i den offentlige sektor. Ledighedsjob kan være alle slags job alt efter den lediges uddannelse. Lønnen i disse job skal måske være lidt lavere, dels af samfundsøkonomiske hensyn dels for at tilskynde den ledige til at søge rigtigt arbejde.
Når det går dårligt for samfundet, vil mange være i ledighedsjob og skatten vil være høj. Modsat vil skatten være lav og kun få vil være i ledighedsjob, når det går godt i samfundet.


Offentlig og privat sektor

Læger, tandlæger, øjenlæger, hospitaler betales af det offentlige. Disse er gratis at bruge for borgerne. Private er frie til selv at åbne lægepraksis, hospitaler osv. for egen regning og i fri konkurrence.
Veje betales af det offentlige. Disse er gratis at bruge for borgerne. Private er frie til selv at anlægge veje og tage betaling, for at trafikanter benytter dem.
Politi betales af det offentlige. Private er frie til selv at ansætte private vagtværn, hvis de ønsker yderligere beskyttelse.
Skoler og uddannelse betales af det offentlige. Dette er gratis at bruge for borgerne. Private er frie til selv at oprette skoler og uddannelsesinstitutioner for egen regning og i fri konkurrence.
Det offentlige kan åbne dagligvarebutikker, hvor der kan købes fødevarer, tøj og andre dagligvarer. Disse butikker må ikke tjene penge og de kan derfor være lidt billigere. Ellers eksisterer de i lige konkurrence med private butikker.