L'hombre


Reglerne i l'hombre.

L'hombre er er kortspil.
Det spilles af 3 deltagere.
8'erne, 9'erne og 10'erne er ikke med i spillet.
Kortenes rækkefølge er anderledes end normalt.
I de sorte farver er rækkefølgen normal. Dvs.


I de røde farver er rækkefølgen anderledes.


Dvs. de menige røde kort har omvendt rækkefølge.

Hver spiller får 9 kort.
Når der deles kort ud, gives 3 kort ad gangen, og der gives mod uret.
De resterende 13 kort (katten) lægges i en bunke midt på bordet.
Spillet foregår ved, at der først gives nogle meldinger.
Der kan afgives følgende meldinger.
Meldingernes størrelse kan dog variere fra egn til egn.


Den spiller, der sidder til højre for giveren, starter med at melde.
Derefter fortsætter meldingerne rundt mod uret, dog sådan at når der meldes en højere melding, falder meldingen tilbage til den, som hidtil havde den højeste melding. De 2 spillere, som nu kæmper om meldingen, bliver ved med at melde over hinanden, til den ene part melder pas.
Der fortsættes med at melde til 2 af spillerne har meldt pas, dog med undtagelse af Købe Nolo og Ren Nolo, som kan spilles af flere samtidigt.
Den spiller med den højeste melding får spillet, og skal spille mod de 2 andre.
Hvis alle spillere melder pas, gives om.
Når der er meldt færdigt, starter spillet (den højeste melding giver, hvad der skal spilles).
Der byttes kort (hvis der skal byttes kort).
Den spiller, der sidder til højre for giveren, starter spillet.
Den spiller, der har fået det sidste stik, spiller ud igen.
Der skal generelt bekendes kortfarve, dog med en enkelt undtagelse i spil og soloSpil

Melderen må melde en trumf, som stikker de andre kortfarver.
Rækkefølgen i trumfkortfarven ændres til følgende:

Spar eller Klør:Ruder eller Hjerter:Den spiller, der har meldingen må bytte kort i katten. Den spiller, som sidder til højre for melderen må bytte af de resterende kort i katten, og den sidste spiller må derefter bytte af de resterende kort i katten. (Spillerne kan altså max bytte tilsammen 13 kort).
I spil er der en undtagelse fra reglen om, at kortfarve skal bekendes. De 3 højeste i trumfkortfarven skal kun falde for et højere kort. Hvis f.eks. Ruder er trumf, og Ruder 2 bliver spillet ud, må en spiller, som sidder med f.eks. Ruder 7 og Klør Es uden andre trumfer, godt lade være med at spille en af disse, men smide af i en anden kortfarve. Hvis Spar Es til gengæld bliver spillet ud skal trumffarven (de 2 sorte Esser er med i trumffarven) altid bekendes hvis muligt.
Den spiller, som har meldingen, skal have flest stik. Hvis melderen får flest stik, vinder han 1 point. Hvis en af de andre spillere får ligeså mange stik som melderen, taber melderen 1 point (bliver bedt). Hvis en af de andre spillere får flere stik end melderen, taber melderen 2 point (bliver groque).
Hvis melderen, efter at han har byttet kort i katten, og inden spillet er startet (han må se det første udspil), kan se, at han ikke kan få flest stik, kan han vælge at give op mod kun at blive bedt.
Hvis melderen inden 5 udspil tror, at han kan få alle stikkene, kan han melde Tout. Hvis han så får alle stikkene, vinder han et ekstra point. Hvis han ikke får alle stikkene, vinder han et point mindre, end han ellers ville have vundet.

MeldingerBedre Spil


Spil, hvor Spar er trumf. Der gives samme point som i Spil.

MeldingerTourne


Spil, hvor trumfen findes ved, at det øverste kort i katten vendes. Melderen må beholde kortet, som vendes.
Hvis melderen får flest stik, vinder han 2 point. Hvis melderen bliver bedt, taber han 2 point, og hvis melderen bliver groque, taber han 3 point.

MeldingerKøbe Nolo


Det gælder for melderen om ikke at få nogen stik.
Der er ingen trumf, og kortarver skal bekendes.
Kun melderen må bytte kort i katten.
Hvis melderen ikke får nogen stik, vinder han 2 point.
Hvis melderen får stik, taber han 1 point for hvert stik, dog 2 point for det første.
Hvis han f.eks. får 2 stik, taber han 3 point (2 point for det første stik og 1 point for det andet stik).
Flere kan melde Købe Nolo samtidigt. Det gælder for dem begge om ikke at få nogen stik (og måske få den anden melder til at få stik).
Alle melderne må bytte kort.

MeldingerTourne Respect


Tourne Respect kan meldes, hvis melderen har begge de 2 sorte Esser. Tourne Respect er
Spil, hvor trumfen findes ved, at det øverste kort i katten vendes. Melderen må beholde kortet, som vendes.
Hvis melderen får flest stik, vinder han 3 point. Hvis melderen bliver bedt, taber han 3 point, og hvis melderen bliver groque, taber han 4 point.

MeldingerGrand


Melderen skal have mindst 5 stik.
Spar Es og Klør Es kan stikke alt, dog skal kortfarve bekendes. Spar Es og Klør Es tilhører ikke nogen kortfarve (Spar eller Klør), så hvis f.eks. Spar Konge bliver spillet ud, og en spiller har både Spar Es og andre Spar, må denne spiller ikke stikke med Spar Es, men skal bekende med en af sine andre Spar.
Spar Es er større end Klør Es, og hvis Spar Es spilles ud, skal Klør Es spilles på.
Melderen skal købe mindst 5 kort i katten, og spilleren til højre for melderen må købe af de resterende kort, mens den sidste spiller må købe af resten, hvis der er nogle tilbage.
Hvis melderen får mindst 5 stik, vinder han 3 point, og hvis han får mindre end 5 stik, taber han 4 point.
Hvis melderen, efter at han har købt, og inden spillet er begyndt (han må se det første udspil), kan se, at han ikke kan få 5 stik, kan han give op og kun tabe 3 point.

MeldingerSolo


Solo er et
spil, hvor melderen ikke må bytte i katten (de andre spillere må stadigt bytte).
Melderen vinder 3 point, hvis han får flest stik. Melderen taber 3 point, hvis han bliver bedt, og han taber 4 point, hvis han bliver groque.

MeldingerRen Nolo


Ren Nolo er en
Købe Nolo, hvor ingen må bytte kort.
Melderen vinder 4 point, hvis han ikke får nogle stik, han taber 4 point, hvis han får 1 stik, og han taber 5 point, hvis han får 2 stik (han bliver ikke straffet yderligere for at få mere end 2 stik).

MeldingerSolo Kulør


Solo Kulør er et
Spil, hvor Spar er trumf, og hvor melderen ikke må bytte kort i katten (de andre spillere må stadigt bytte).
Melderen vinder 4 point, hvis han får flest stik. Melderen taber 4 point, hvis han bliver bedt, og han taber 5 point, hvis han bliver groque.

MeldingerNolo Ouvert


Nolo Ouvert er en
Købe Nolo, hvor ingen spillere må bytte i katten, og hvor melderen skal lægge sine kort på bordet, inden spillet begyndes (han skal spille med åbne kort).
Melderen vinder 8 point, hvis han ikke får nogle stik, og han taber 8 point, hvis han får 1 stik (eller flere).

MeldingerSpar Es kaldes Spadille.
Den næsthøjeste trumf (7'eren i de røde farver og 2'eren i de sorte farver) kaldes Manillen.
En stribe af de højeste trumfer kaldes Matadorer. Hvis f.eks. en spiller sidder med de 4 højeste trumfer, kaldes det at have 4 Matadorer.

L'hombre kan spilles af 4 personer og med 2 spil kort, hvor den ene person sidder over og blander et sæt kort til næste runde, hvor han så skal have udspillet. Hvis der bliver meldt Købe Nolo eller Ren Nolo, må oversidderen se katten (+ evt. byttede kort). Han kan vælge at smide 4 kort (så han har 9 kort) og spille med (som om han selv havde meldt Købe Nolo eller Ren Nolo), eller han kan vælge ikke at spille med mod at tabe 1 point.