I OrdDette musikstykke hedder "I Ord".

I en begyndelse er jorden her
Krop og liv og sol og hvad man ser
Sjæl og tanker har man indeni
Og med ord man sine tanker kan sige

På et sted er tanker næsten alt
Ting kan ændres, når de bliver fortalt
Sjæl og tanker ændrer virkelighed
Alting ændres er, hvad man ved

-omkvæd start-
Hvis nogen prøver på at påvirke mig
Går jeg ikke med den vej
Hvor styrke vil over sandhed vinde
For der vil sandheden så forsvinde
-omkvæd slut-

På et sted er tanker ikke noget
Med dette blev en anden verden forstået
I denne verden fandtes stjernekrig
Men der fandtes ikke hjernekrig

For at hindre en hjernekrig
Blev der dannet tankepoliti
Men i en verden er tanker frie
Fordi de ikke er virkelige

-omkvæd-

Nogle tanker varer længere tid
Hukommelsen, som alting ved
Er der en tanke bag kærlighed
Er liv en tanke, der varer ved

I kroppens hjerne vokser tanker frem
Kroppen bruges til at flytte dem
Tanker bruges til at styre med
Med kroppen ændres virkelighed

-omkvæd-

På mange måder kan man ytre sig
Men jeg går ikke med den vej
Hvor det, den stærke siger, skal være sandt
Og hvor værdien af sandhed så forsvandt

Jeg siger så, at jeg altid vil lyve
Kun i tanker eksisterer løgne
På det sted hvor tanker ikke er noget
Overføres tanker via sproget

-omkvæd-

-omkvæd-


Hør musikstykket herCopyright Jens Henrik Pedersen