Demokrati
Himmerriget

Jeg starter på højeste sted.
Er der demokrati i himmeriget?
Nej, Vor Herre er enerådende og behøver hverken vismænd, rådgivere eller spindoktorer.
Hvis Vor Herre gik ind for demokrati og han satte de ti bud til folkeafstemning, er jeg ikke sikker, på at det sjette bud ville blive vedtaget - i hvert fald ikke enstemmigt.


Religiøse regimer

Der er nogle lande, som prøver at leve efter guds love i stedet for demokrati. Det kunne sagtens være et godt sted at leve. Problemet er bare, at det nogle steder er nogle forskruede mennesker, som bestemmer, hvad gud mener.


Den fysiske verden

Er der demokrati i den fysiske verden?
Nej, alle har bare at rette sig efter de fysiske love.
Hvis der skulle være en folkeafstemning om nedsættelse af tyngdeloven, ville den sandsynligvis blive vedtaget. Bare argumentet, om at man ville komme til at veje mindre, ville nok give mange stemmer fra de overvægtige.


I eventyrenes verden

Er der demokrati i eventyrenes verden?
Nej, her er monarki.
En gammel, velagtet konge sidder på sin kongetrone med sin smukke datter ved sin side og styrer landet.
Han er umådelig populær og alle er lykkelige.

Dronning Margrethe kunne sagtens være en god og retfærdig regent.


USA

USA er et af de bedste steder at leve.
De går i krig for at indføre demokrati andre steder, men har de selv demokrati?
De har to partier, som sammenlignet med resten af verden næsten siger det samme. Det er nok den mindste form for demokrati, man kan have. Kan de stemme på kommunisme, socialisme, anarki eller andre styreformer? De kan stemme på kapitalisme eller kapitalisme - men de har det godt.


Danmark

Er der demokrati i Danmark?
Vi har flere partier end USA, men har vi demokrati?
Vi sætter et kryds og så er alting fastlagt de næste fire år. Endda med en masse løftebrud.
Den forrige regering havde vel 35% af vælgerne. De blev støttet af Dansk Folkeparti med ca. 15% af vælgerne - tilsammen 50%. De kunne skiftes til at støtte hinanden, så forslag med støtte fra 35% blev vedtaget. Bagefter blev forslag med støtte fra 15% af vælgerne vedtaget.
Den sidste regering startede bedre.
De lavede et skatteforlig med Venstre og Konservative. Som tidligere medlem af SF var jeg ikke helt enig i politikken, men jeg må erkende, at det faktisk var flertallet af den danske befolknings mening, som blev fulgt. Der kom et hav af mishagsytringer fra venstrefløjen og forståeligt nok, for nu havde de chancen for at føre rød politik med støtte fra enhedslisten. Regeringen blev frygtelig upopulær, men den fulgte faktisk flertallet af danskernes ønske på bedste demokratisk vis.


Liberalisme i yderste konsekvens

Man kunne afskaffe folkestyret og privatisere hele landet.
Danmark A/S.
Ford eller Ansaldo Breda kunne købe trafikministeriet. De kunne så tage penge for at køre på vejene.
Novo Nordisk kunne købe sundhedsministeriet.
A.P.Møller kunne købe statsministeriet.
Justitsministeriet kunne opdeles i en dømmende og udøvende del. Den dømmende del kunne overtages af Danske Spil. Så kunne folk dømmes efter lodtrækning. Måske kunne den udøvende del udliciteres til en amerikansk våbenproducent.
Skatteministeriet skulle helt afskaffes.
Kulturministeriet kunne overtages af Metro-Goldwyn-Mayer eller Gyldendal.